Ing. Zdenek Broz, Ph.D.

Index
Curriculum vitae
Research
Publications
Theses
Diploma
Projects
Distributed computing
Personality profile
Photogallery
Contact

Publications


PDF BROŽ, Z., DOSTÁL, P., Multilingual dictionary of artificial intelligence, Amazon Ebook, CERM. 2012. ISBN 978-80-7204-800-7. eISBN 978-80-7204-801-4.

2012

PDF BOČKOVÁ, N., BROŽ, Z., DOHNAL, M. Fuzzy model of relationship among economic performance, competitiveness and business ethics of small and medium-sized enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 71-78. ISSN 1211-8516.
PDF REŽŇÁKOVÁ, M., WOUTERS, H., DOHNAL, M., BROŽ, Z. Equationless qualitative models of science parks: part II, optimisation by time sequences of scenarios. International Journal of Technology Intelligence and Planning, 2012, roč. 8, č. 3, s. 307-315. ISSN 1740-2832.
PDF BROŽ, Z., DOSTÁL, P. Fuzzy Logic Decision Support for Long- term Investing in the Financial Markets. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2012, roč. 1, č. 1, s. 113-123. ISSN 2194-5357.
PDF RAJCHLOVÁ, J., ZINECKER, M., BROŽ, Z. Due Diligence Process in the Context of Private Equity and Venture Capital Financing in the Czech Republic. Econ. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AH AE, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 15-23. ISSN 1803-3865.

2011

PDF RAJCHLOVÁ, J., BARANYKOVÁ, M., POLÁK, M., BROŽ, Z. Podmínky pro využití financování podniků formou private equity a venture kapitálu v České republice a vybraných evropských zemích – identifikace bariér, možnosti řešení. Trendy ekonomiky a managementu. Brno, December 31th 2011. ISSN 1802-8527.
PDF RAJCHLOVÁ, J., BROŽ, Z., BARANYKOVÁ, M., POLÁK, M. Private Equity and VentureCapital Financing in the Czech Republic and Other European Countries – Development, Opportunities and Limitations. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, December 30th 2011. ISSN 1211-8516.
PDF RAJCHLOVÁ, J., BARANYKOVÁ, M., POLÁK, M., BROŽ, Z. Proposing Changes in Legislative and Institutional Conditions for Private Equity and Venture Capital Financing in the Czech Republic – A Comparative Study with Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, December 30th 2011. ISSN 1211-8516.
PDF DOSTÁL, P., BROŽ, Z. Fuzzy Logic Investment Support on the Financial Market. The 31st International Symposium on Forecasting. Prague, June 20th 2011. ISSN 1997-4116.
PDF BROŽ, Z. Investment evaluation of brownfield redevelopment: Economic criteria. In: International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference. Brno, May 27th 2011. CDROM. ISBN 978-80-214-4257-3.
PDF BROŽ, Z. Investment evaluation of brownfield redevelopment: Ecological criteria. In : International on-line videokonference FP VUT and MiM ISTU 2011. Brno – Fakulta podnikatelská, 18. 5. 2011. CDROM. ISBN 978-5-7526-0520-8.
PDF RAJCHLOVÁ, J., BROŽ, Z. Private equity and venture capital financing in the Czech Republic. In : International on-line videokonference FP VUT and MiM ISTU 2011. Brno – Fakulta podnikatelská, 18. 5. 2011. CDROM. ISBN 978-5-7526-0520-8.

2010

PDF BROŽ, Z. Investment evaluation of brownfield redevelopment. In: International workshop for PhD students. Brno, December 14th 2010. CDROM. ISBN 978-80-214-4194-1.
PDF CHYTILOVÁ, E., JUROVÁ, M., BROŽ, Z., Mechanizmus univerzálního hodnocení vnitřních informačních toků pro malé a střední podniky. In: International workshop for PhD students. Brno, December 14th 2010. CDROM. ISBN 978-80-214-4194-1.
PDF BROŽ, Z. Real estate investment: Decision making under uncertainty. In: International Scientific Ph.D. and Post Docs Conference. Brno, June 4th 2010. CDROM. ISBN 978-80-214-4081-4.

2009

PDF BROŽ, Z. Multiple criteria decision analysis of real estate investment. In: Management, economics and business development in European conditions - VII. International scientific conference. Brno - Rozdrojovice, 28th - 29th May 2009. CDROM. ISBN 978-80-214-3893-4.
PDF BROŽ, Z. Fuzzy logic as a tool for solving economical problems. In: International PhD conference. Brno - Rozdrojovice, 27th of May 2009. CDROM. ISBN 978-80-214-3906-1.
PDF BROŽ, Z. Real estate investment: relevant parameters and decisions. In: International PhD conference. Brno - Faculty of business and management, 27th of May 2009. CDROM. ISBN .

2008

PDF BROŽ, Z. Hostile acquisition of a business enterprise. In: VI Research meeting among Spanish and Czech academics - Entrepreneurship and small business in international aspect. Brno - Fakulta podnikatelská, 23. – 24. 10. 2008. CDROM. ISBN 978-80-214-3768-5.
PDF BROŽ, Z., KOCMANOVÁ, A., LUŇÁČEK, J., MELUZÍN, T., RAŠKOVÁ, H. R&D Management of chemical engineering processes versus complex socio-ecological system. In: 18th International congress of chemical and process engineering. Prague, 24. – 28. 8. 2008. CDROM. ISBN 978-80-02-02047-9.
PDF BROŽ, Z., KOCMANOVÁ, A., LUŇÁČEK, J., MELUZÍN, T., SLADKÁ, E. Integrated analysis of chilling processes in food industry. In: 18th International congress of chemical and process engineering. Prague, 24. – 28. 8. 2008. CDROM. ISBN 978-80-02-02047-9.
PDF BROŽ, Z. Language education - new tools and methods. In: VI. Mezinárodní vědecká konference, Management, economics and business development in the new European conditions. Brno – Fakulta podnikatelská, 23. – 24. 5. 2008. CDROM. ISBN 978-80-7204-582-2.
PDF BROŽ, Z. Education courses for employees: Comparison of implementation costs. In: VI. Mezinárodní vědecká konference, Management, economics and business development in the new European conditions. Brno – Fakulta podnikatelská, 23. – 24. 5. 2008. CDROM. ISBN 978-80-7204-582-2.
PDF BROŽ, Z. Projekt One Laptop Per Child: E-learning a využití internetu. In: 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín - Ekonomická fakulta, 10. 4. 2008. CDROM. ISBN 978-80-7318-663-0.
PDF BROŽ, Z. E-learning a podpora jazykové vzdělanosti. In: Konference pořádaná v rámci projektu ESF "Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně – Pedagogika v teorii a praxi". Brno – Fakulta podnikatelská, 14. 3. 2008. CDROM. ISBN 978-80-214-3623-7.
PDF BROŽ, Z. Projekt One Laptop Per Child: Interaktivní výukové materiály. In: X. ročník mezinárodní konference Mekon. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB Ekonomická fakulta, 13. – 14. 2. 2008. CDROM. ISBN 978-80-248-1704-0.
PDF BROŽ, Z. One Laptop Per Child: Objectives and strategies. In : First international on-line videokonference FP VUT and MiM ISTU 2008. Brno – Fakulta podnikatelská, 1. 2. 2008. CDROM. ISBN 97 8-5-7526-0348-8.

2007

PDF BROŽ, Z. Zvyšování efektivnosti vzdělávání v rámci projektu One Laptop Per Child. In: Doktorandský workshop 2007. Brno – Fakulta podnikatelská, 9. 11. 2007. CDROM. ISBN 978-80-214-3521-6.
PDF BROŽ, Z. Srovnání dostupných řešení pro realizaci E-learningových kurzů. In: Slavnostní vědecká konference u příležitosti 15. Výročí založení fakulty podnikatelské vysokého učení technického v Brně. Brno – Fakulta podnikatelská, 12. – 14. 9. 2007. CDROM. ISBN 978-80-214-3482-0.
PDF BROŽ, Z. Přednosti a nedostatky E-learningu. In: V. Mezinárodní vědecká konference, Management, economics and business development in the new European conditions. Brno – Fakulta podnikatelská, 25. – 26. 5. 2007. CDROM. ISBN 978-80-7204-532-7.
PDF BROŽ, Z. Srovnání vývoje ICT v České republice a dalších nových členských zemích EU. In: IX. ročník mezinárodní konference Mekon. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB Ekonomická fakulta, 21. – 22. 2. 2007. CDROM. ISBN 978-80-248-1324-0.
PDF BROŽ, Z. E-learning a podpora jazykové vzdělanosti. In: Konference pořádaná v rámci projektu ESF "Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu ekonomika a management na fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně". Brno – Fakulta podnikatelská, 9. 2. 2007. CDROM. ISBN 978-80-214-3383-0.

2006

PDF BROŽ, Z. Srovnání vývoje vybraných strukturálních indikátorů v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. In: Doktorandský workshop. Brno – Fakulta podnikatelská, 24. 11. 2006. CDROM. ISBN 80-214-3323-X.
PDF BROŽ, Z. Growing importance of language education of employees in the EU. In: IV Research Meeting among Spanish and Czech academics "New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship". Brno – Fakulta podnikatelská, 26. 10. 2006. CD ROM. ISBN 80-214-3298-5.

Copyright © 2000-2018. All Rights Reserved.